Tên tài khoản: CTY TNHH THUONG MAI DIEN TU TWO SKY
Số tài khoản: 14881047
Tại ACB CN Sài Gòn